تعیین جنسیت نوزاد پیش از بارداری

یکی از بهترین دوران برای هر مادری بارداری است و اکثریت تمایل دارند از جنسیت نوزاد خود مطلع شوند. به همین دلیل برای رسیدن به جنسیت دلخواه اقداماتی انجام می دهند؛ اما سوالاتی در خصوص روش های تعیین جنسیت نوزاد، ذهن اکثریت افراد را به خود مشغول ساخته است که در ادامه به شرح این موضوع می پردازیم.

تاریخچه تعیین جنسیت

کشف کروموزوم های جنسی در اوایل دهه 1900، اولین موفقیت مهم در تعیین جنسیت بود. دانشمندان کروموزوم های حشرات نر و ماده را بررسی کردند و دریافتند در هر دو جنس نر و ماده تعداد کروموزوم ها برابر بودند اما یک یا دو کروموزوم اضافی وجود داشت که در این دو جنس نابرابر بودند. در طی سال ها تجزیه و تحلیل گونه های اضافی، مشخص شد که در درجه اول، عامل تعیین جنسیت در بیشتر حیوانات، تفاوت های کروموزومی می باشد.

چرا تعیین جنسیت نوزاد؟

تعیین جنسیت باعث رشد افراد با خصوصیاتی می شود که به آنها اجازه می دهد نر یا ماده شناخته شوند. در برخی گونه های خاص، تفاوت در خصوصیات جنسی بسیار کم است. پستانداران زن و مرد نیز به واسطه تفاوت های زیادی که در فنوتیپ های داخلی، خارجی، رفتار و متابولیسم دارند، به راحتی قابل تشخیص هستند.

بهترین زمان برای تعیین جنسیت با سونوگرافی

بهترین زمان که می توان به جنسیت جنین پی برد، انجام سونوگرافی در هفته های پانزده تا شانزده می باشد. البته مشخص کردن جنسیت با دستگاه های پیشرفته سونوگرافی در زمان غربالگری سه ماهه اول بارداری که در هفته های یازده تا سیزده انجام می شود امکان پذیر خواهد بود، ولی احتمال خطا هم وجود خواهد داشت، زیرا مناسب ترین زمان تعیین جنسیت که به صورت قطعی مشخص می شود، در هفته پانزده تا شانزده می باشد.

تعیین جنسیت با  IVF

یکی از روش هایی که قبل از بارداری می توان انجام داد، IVF می باشد که در حقیقت IVF خارج از رحم قابل انجام است. با کمک این روش می توان جنسیت جنین دختر یا پسر را مشخص نمود که به آن تعیین جنسیت با IVFمی گویند. در واقع در موارد خاصی که فرد قصد انجام IVF را داشته باشد، می تواند تعیین جنسیت از این طریق را نیز انجام دهد.

قبل از بارداری می توان جنسیت جنین را تشخیص داد؟

تعیین جنسیت قبل از بارداری از طریق تخمک گذاری، رژیم غذایی و تغییر دادن PH واژن تا حدودی امکان پذیر خواهد بود. در صورتیکه کرموزم های X فعال گردد جنسیت جنین دختر و در صورتی که کروموزوم Y فعال شود جنسیت جنین پسر می شود.

قبل از بارداری توصیه هایی در رابطه با رژیم غذایی و انجام روش هایی بر روی تخمک وجود دارد، اما صد درصد نخواهد بود.

مطالب پیشنهادی

چه داروهایی خون ساز می باشد؟

به طور خاص، داروهای خون ساز تولید اریتروسیت یا گلبول های قرمز، لکوسیت ها یا گلبول های سفید خون و پلاکت ها را افزایش می دهند. این سلول ها لخته های کوچکی هستند که قطعات سلول بزرگتری به نام مگاکاریوسیت

نمایش »

دیدگاه خود را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.